1) měkké souhlásky jsou - H, CH, K, R, D, T, N a) Správně b) Špatně 2) kyselé zelí a) Správně b) Špatně 3) Kohout je samice od slepice. a) Správně b) Špatně 4) Na hromnice o hodinu více. a) Správně b) Špatně 5) Ve třídě nás je 28 a) Správně b) Špatně 6) Samik má rád dinosaury. a) Správně b) Špatně 7) za tázací větou píšeme otazník a) Správně b) Špatně 8) šatní skříň a) Správně b) Špatně 9) Ve třídě máme rybičky. a) Správně b) Špatně 10) sekyra a) Správně b) Špatně 11) Po zimě přichází podzim. a) Správně b) Špatně 12) brambori a) Správně b) Špatně 13) Když naprší tak pak uschne. a) Správně b) Špatně 14) na začátku věty píšeme malé písmeno a) Správně b) Špatně 15) Žyvot je hezkí. a) Správně b) Špatně 16) Nejméně dnů má únor. a) Správně b) Špatně 17) Nejvyšší ve třídě je Verunka a) Správně b) Špatně 18) ostré nůžki a) Správně b) Špatně 19) chiba a) Správně b) Špatně 20) kitara a) Správně b) Špatně 21) H,CH,K,R,D,T,N - jsou tvrdé souhlásky a) Správně b) Špatně 22) Štědrý den je 24. prosince. a) Správně b) Špatně 23) Po kolejých jel richlík. a) Správně b) Špatně 24) Sněhurka a osm trpaslíků. a) Správně b) Špatně 25) V naší třídě je 14 kluků a 14 holek a) Správně b) Špatně 26) Existují věty oznamovací, přací, tázací a rozkazovací. a) Správně b) Špatně 27) Kéž bych dostal nové kolo. Je věta přací. a) Správně b) Špatně 28) kiselé zelí a) Správně b) Špatně 29) 11+11+11=33 a) Správně b) Špatně 30) Do školy se chodí i v sobotu. a) Správně b) Špatně 31) Delfín je savec. a) Správně b) Špatně 32) Ve třídě jsou dva Honzíci a Tomášci. a) Správně b) Špatně 33) za oznamovací větou píšeme vždy tečku a) Správně b) Špatně 34) 25-5-5-5=10 a) Správně b) Špatně 35) za větou rozkazovací může být vykřičník i tečka a) Správně b) Špatně 36) Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň - jsou měkké souhlásky a) Správně b) Špatně 37) Do naší třídy chodí Dalibor a) Správně b) Špatně 38) ribář a) Správně b) Špatně 39) Vlastní jména píšeme s velkým začátečním písmenem a) Správně b) Špatně 40) mouchi, chřestíši, tigřy a) Správně b) Špatně 41) den má 25 hodin a) Správně b) Špatně 42) rok má 365 dní a) Správně b) Špatně 43) křeček je všežravec a) Správně b) Špatně 44) Na pasece letí motýl. a) Správně b) Špatně 45) druhy vět: rozkazovací, tázací, oznamovací a přací a) Správně b) Špatně 46) Ke slovu hračky jsou slova podřadná - jablko, hrušky, strom a) Správně b) Špatně 47) Rok má 15 měsíců a) Správně b) Špatně 48) leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec a) Je špatné pořadí měsíců b) Je správné pořadí měsíců 49) V českém jazyce máme dvě u - ú + ů a) ne to není pravda b) ano máme 50) Na Velikonoce chodí holky koledovat za klukama. a) Jo přesně tak. b) To je přece naopak 51) Děti nemají rádi zmrzlinu. a) Zmrzlina je fuj. b) No jasně. 52) ABCČEGHIJKOPQRŘSŠTŤWZŽ a) Je dobře napsaná abeceda. b) Je špatně napsaná abeceda. 53) Ke slovu chytrý je slovo protikladné slovo hloupý? a) Ano b) Ne 54) Ke slovu suchý je slovo protikladné slovo mokrý? a) Ano b) Ne

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?