1) holu_ a) B b) P 2) ka_ka a) P b) B 3) so_ a) B b) P 4) závo_ a) T b) D 5) du_ a) B b) P 6) dře_ a) B b) P 7) pohá_ka a) D b) T 8) zahrá_ka a) D b) T 9) kolé_ka a) B b) P 10) me_ a) D b) T 11) ha_ a) T b) D 12) lou_ka a) D b) T 13) obcho_ a) D b) T 14) listopa_ a) D b) T 15) co_ a) B b) P 16) klu_ko a) P b) B

Párové souhlásky

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?