Dešťové srážky, Pramen, Zdroje podpovrchové vody, Studna, Vsakování vody, Zdroje povrchové vody.

Schéma pohybu vody v krajině

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?