1) _roda a) úroda b) ůroda c) uroda 2) mam_t a) mamůt b) mamut c) mamút 3) d_kaz a) důkaz b) dukaz c) dúkaz 4) sl_pka a) slupka b) slůpka c) slúpka 5) n_žky a) nůžky b) núžky c) nužky 6) _nor a) únor b) ůnor c) unor 7) r_že a) růže b) ruže c) rúže 8) bor_vky a) borúvky b) borůvky c) boruvky 9) _kol a) úkol b) ůkol c) ukol 10) k_kačka a) kukačka b) kůkačka c) kúkačka

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?