1) Jaké sloveso je v 2. osobě, čísla množného, čas minulý? a) budu skákat  b) plavali jste c) budu ležet d) běhal jsem e) skáču f) budu kopat 2) Vyber sloveso s předponou. a) pes  b) běhám c) vyskáču d) Slovensko e) lezu f) kočka 3) Vyber podstatné jméno ženského rodu se správným i í/y ý na konci. a) se sovami b) se sýkoramy c) s mincý d) s rostlinamy e) se psy f) s městy 4) Vyber číslovku. a) šestý b) haf haf c) ležet d) most e) Praha f) Karel IV. 5) Kdo vyšel na horu Říp a pojmenoval naši zemi? a) Lech b) praotec Čech c) Keltové  d) Slované e) Avaři f) Sámo 6) Čím se živili v starší době kamenné? a) prací v obchodě b) pracovali jako farmáři c) lovem a sběrem d) tím, co našli e) požádali o jídlo f) nejedli, neměli hlad 7) Vyber citoslovce. a) krá krá b) osm c) běží d) sedm e) auto f) před

Český jazyk a vlastivěda pro 4.ročník.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?