1) Zahradníci a zahradnice dokončil_ práce na úpravě parku. a) dokončily b) dokončila c) dokončili 2) Květiny i keře zakořenil_. a) zakořenili b) zakořenily c) zakořenila 3) Maminky, děti a návštěvníci obdivoval_ pestré koberce květin. a) obdivovali b) obdivovaly c) obdivovala 4) Sklenice a vidličky byl_ připravené k použití. a) byly b) byli c) byla 5) Zpěvačky, moderátorky, herečky a herci připravil_ nezapomenutelné vystoupení. a) připravila b) připravily c) připravili 6) Knihy a sešity byl_ uklizené v knihovně. a) byli b) byly 7) Srnky, zajíci a mufloni se pásl_ na mýtině. a) pásly b) pásla c) pásli 8) Klisna a hříbata běhal_ po louce. a) běhali b) běhaly c) běhala 9) Čaj, džus nebo minerálky byl_ k dostání ve stánku. a) byli b) byly 10) Žákyně i žáci se shromáždil_ před školou a) shromáždily b) shromáždili 11) Kuřata a housata zmateně pobíhal_ po dvoře. a) pobíhala b) pobíhaly c) pobíhali 12) Řidiči a řidičky čekal_ na semaforu. a) čekali b) čekaly

NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?