-y: Maminky posypal__ chleba solí., Hlemýždí ulity se rozsypal__., Kočky se lísal__ kolem nohou., Děti běhal__ kolem plotu., Uši Ti zčervenal__ studem., Na řece houkal__ parníky, Oči se unavil__ z dlouhé práce na počítači., Včely opyloval__ květy rajčat., Zvony odbíjel__ půlnoc., Provazy se zamotal__., -i: Žáci jel__ na výlet do ostravy., Kosi od rána prozpěvoval__., Po zimě sněhuláci roztál__., Kuchaři nakrájel__ zeleninu do salátu., Chlapci pomáhal__ na zahradě otci., Orli se vracel__ do svých hnízd., Vojáci vybojoval__ cennou svobodu., Draci se vznesl__ k obloze., Sousedé se přel__ o cestu., Učňové složil__ zkoušky.,

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?