1) Од наведених тврдњи једна је нетачна. Пронађи је. a) Највећи део светлости долази од Сунца. b) Сунце је природни извор светлости. c) Сенка може да настане и без извора светлости. d) Батеријска лампа, фењер, сијалица су вештачки извори светлости. 2) Светлост опажамо чулом a) слуха b) вида c) додира 3) Тела која емитују светлост називају се светлосни a) изолатори b) проводници c) извори 4) Јачина светлости је све мања што је извор светлости удаљенији. a) тачно b) нетачно c) зависи да ли је природни или вештачки извор светлости 5) Светлосни таласи простиру се свуда, чак и у свемиру, у коме нема ваздуха. a) нетачно b) тачно 6) Изабери тачну тврдњу a) Када наиђу на непрозирне материјале, светлосни зраци могу проћи кроз неке од њих. b) Светлосни зраци пролазе кроз провидна тела. c) Светлосни зраци пролазе кроз жива бића. 7) Када светлосни зраци не могу да прођу кроз предмете и бића који нису провидни настаје... a) дуга b) сенка c) муња 8) Дужине сенке зависи од величине предмета, положаја извора светлости, удаљености извора светлости. a) Не. Зависи само од величине предмета. b) Потпуно нетачно c) Тачно d) Делимично тачно 9) Погледај слику па одговори на питање: Сенка је најкраћа у a) подне b) ујутру c) увече 10) Звук опажамо чулом a) мириса b) слуха c) вида 11) Звук настаје када неко тело: a) мирује b) трепери (осцилује) c) када се топлота преноси кроз ваздух 12) Погледај слику и пронађи нетачну тврдњу: a) Цеви свирале производе звуке различите висине. b) Висина звука зависи од јачине гласа свирача. c) Дужи ваздушни стуб производи низак (дубок) тон, а краћи ваздушни стуб производи висок тон. 13) Звук се простире кроз сва три агрегатна стања и кроз безваздушни простор. a) Тачно b) Нетачно c) Делимично тачно 14) Погледај слику па одговори: Најнижи звук ће се чути из a) 1. чаше b) 2. чаше c) 3. чаше d) 4. чаше 15) Ваздух који се креће може да произведе звук. a) Тачно b) Нетачно 16) Звук је бржи од светлости. a) Тачно b) Нетачно

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?