1) nab__t telefon a) i b) í c) y d) ý 2) neodb__tný člověk a) i b) í c) y d) ý 3) b__tná a) i b) í c) y d) ý 4) Kdyb__s měla křídla a) i b) í c) y d) ý 5) hodiny odb__její a) i b) í c) y d) ý 6) pel__něk černobýl a) i b) í c) y d) ý 7) průsm__k a) i b) í c) y d) ý 8) nap__j se limonády a) i b) í c) y d) ý 9) v__sí na hrazdě a) i b) í c) y d) ý 10) b__lá květina a) i b) í c) y d) ý 11) ab__chom nepřišli pozdě a) i b) í c) y d) ý 12) kyselina s__rová a) i b) í c) y d) ý 13) s__rová zelenina a) i b) í c) y d) ý 14) v__sejeme semínka a) i b) í c) y d) ý 15) m__t dobré kamarády a) i b) í c) y d) ý 16) p__lovat železo a) i b) í c) y d) ý 17) zb__t kamarády a) i b) í c) y d) ý 18) mladý b__ček a) i b) í c) y d) ý 19) kachna l__ska a) i b) í c) y d) ý 20) m__tné je poplatek na silnici a) i b) í c) y d) ý 21) Vol__ně a) i b) í c) y d) ý 22) v__počítat příklad a) i b) í c) y d) ý 23) op__lovat květiny a) i b) í c) y d) ý 24) hrát na schovávanou a p__kat a) i b) í c) y d) ý 25) brz__čko a) i b) í c) y d) ý 26) nově postavená v__la a) i b) í c) y d) ý 27) mít kašel a s__pat a) i b) í c) y d) ý 28) čas pl__ne rychle a) i b) í c) y d) ý 29) nab__t vědomosti a) i b) í c) y d) ý 30) l__skový keř a) i b) í c) y d) ý 31) chléb s máslem a se s__rem a) i b) í c) y d) ý 32) vodní v__r a) i b) í c) y d) ý 33) vlčí v__tí a) i b) í c) y d) ý 34) hrát vyb__jenou a) i b) í c) y d) ý 35) v__děl duchy a) i b) í c) y d) ý 36) v__dělal peníze a) i b) í c) y d) ý 37) zam__šlený profesor a) i b) í c) y d) ý 38) nejv__šší hora a) i b) í c) y d) ý 39) um__várna a) i b) í c) y d) ý 40) Slep__š cukroví džemem? a) i b) í c) y d) ý 41) v__la Amálka a) i b) í c) y d) ý 42) cesta se v__ne údolím a) i b) í c) y d) ý 43) v__ří mláďata a) i b) í c) y d) ý 44) žv__kačka a) i b) í c) y d) ý 45) sudokop__tník a) i b) í c) y d) ý 46) p__kat za své činy a) i b) í c) y d) ý 47) v__skat dědečka ve vlasech a) i b) í c) y d) ý 48) Dlouhý, Široký a B__strozraký a) i b) í c) y d) ý 49) p__skat na flétnu a) i b) í c) y d) ý 50) b__č na koně a) i b) í c) y d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?