1) Co zajišťuje oběhová soustava v našem těle? a) proudění krve b) dýchání c) trávení a polykání 2) Co tvoří oběhovou soustavu? a) srdce, hrtan, nosohltan b) srdce, plíce a cévy c) srdce, cévy, krev 3) Srdce je: a) sval b) žíla c) kost 4) Jak funguje srdce? a) neustále pumpuje b) nehýbe se c) pohybuje se ze strany na stranu 5) Díky pumpování srdce se: a) člověk píše b) krev protéká celým tělem c) se hýbou ruce 6) Krev je po těle rozváděna: a) žílami b) Cévami (žílami a tepnami) c) tepnami 7) Tepny vedou ______________ ze srdce. a) okysličenou krev b) odkysličenou krev 8) Žíly vracejí _________________ krev zpět do srdce. a) okysličenou krev b) odkysličenou krev 9) Srdce má velikost: a) pěsti b) palce u nohy c) hlavy 10) Proč je krev pro lidské tělo důležitá? a) není důležitá b) aby tělo nevyschlo c) rozvádí živiny , kyslík a další látky po těle d) odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodliviny 11) Z jakých částí se skládá krev? a) krevní destičky b) krevní cihličky c) plazma krevní d) bílé a červené krvinky e) kulaté krvinky 12) Kolik je zjištěných krevních skupin? a) 4 b) 5 c) 6 13) Zaškrtni všechny zjištěné krevní skupiny. a) A b) B c) C d) AB e) 0 f) 1 14) Kde se krev okysličuje? a) v žaludku b) v plicích 15) Kolik litrů krve má průměrný dospělý člověk? a) 5 b) 6 c) 7 16) Jak se jmenují nejtenčí cévy? a) žíly b) tepny c) vlásečnice

oběhová soustava

podle

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?