1) Помоћу забоденог штапа у земљу, људи су у прошлости... a) мерили време. b) одређивали годишња доба. 2) Сенка настаје тако што... a) падне мрак. b) нестане струје. c) светлост наилази на препреку. 3) Извори светлости могу бити: a) стварни и нестварни. b) природни и вештачки. c) мали и велики. 4) Избаци уљеза. a) муње b) месец c) звезде d) ватромет 5) Вештачки извори светлости светле захваљујући: a) човеку. b) природи. 6) Избаци уљеза. a) лампа b) сунце c) фењер d) свећа 7) Величина сенке зависи од: a) величине предмета. b) облика предмета. c) близине извора светлости. 8) Облик сенке зависи од: a) извора светлости. b) облика предмета који је осветљен. c) величине предмета. 9) Да ли је тврдња тачна? Величина сенке не зависи од величине тела. a) Да b) Не 10) Да ли је тврдња тачна? Величина сенке зависи од положаја извора светлости и удаљености извора. a) Да b) Не

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?