Najčešći smještaj prodavaonice, Gondole za izlaganje, Police za izlaganje, Gljive za izlaganje, Rashladne vitrine, Stakleni ormari, Oprema za mjerenje, Uređaji za grijanje, hlađenje i ventilaciju, Uređaji za zaštitu od provale, krađe i požara, Osnovna radna mjesta u prodavaonici, Pomoćna radna mjesta u prodavaonici, Poslovođa u prodavaonici, Prodavač u prodavaonici, Blagajnik u prodavaonici, Pomoćni radnik u prodavaonici, Dijelovi kompjutorske blagajne, Funkcije operatera kompjutorske blagajne, Osnovni asortiman, Dopunski asortiman, Sezonski asortiman, Propagandni asortiman, Artikl u prodavaonici, Robna grupa u prodavaonici, Skupina robnih grupa u prodavaonici, Navedi dimenzije asortimana, Radna zaliha, Izložbena zaliha, Pričuvna zaliha, Minimalna zaliha, Maksimalna zaliha, Kurentna zaliha, Nekurentna zaliha, Srednje kurentna zaliha, Normalni gubici na zalihama, Nasilni gubici na zalihama, Naručivanje robe iz skladišta - dokument, Naručivanje robe od dobavljača - dokument, Postupak preuzimanja robe, Komisijski zapisnik, Dostavnica, Faktura, Otpremnica, Poslovi pripreme robe za prodaju, Načini izlaganja robe u prodavaonici, Izlog.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?