1) I ......... watching TV. a) is b) am c) are 2) She .......... dancing. a) are b) is c) am 3) We ......... eating chocolate. a) is b) are c) am 4) .......you watching TV? a) is b) am c) are 5) ........she drinking milk? a) are b) is c) am 6) What are ...... doing? a) you b) he c) she 7) How ...... it going? a) am b) are c) is 8) Are ....... sleeping? a) she b) he c) you 9) My brother ........ playing football. a) isn´t b) aren´t c) are not 10) My sisters .....singing. a) are not b) is not c) isn´t

Přítomný čas průběhový

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?