Were you ill last month?, Where were you last night?, How was your wekend?, How old were you five years ago?, Were you at the beach yesterday?, Was the weather good yesterday?, Were you on holiday last summer?, Were you at school yesterday?, Was your room clean yesterday?, Who was your best friend two years ago?, When was your birthday?, Was it cold last week?, Where was your father last night?, Where was your mother last night?.

Past simple: was/were questions

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?