Tvary jednoduché: ptám se , kreslím, odpovídá, zpíváme, žije, obléká se , fotíte, Tvary složené: budu tancovat , zpívala jsem, bude odpovídat, zpívali jsme, žil jsem, dívali jsme se , budu fotit,

Slovesné tvary - jednoduché, složené

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?