1) ...arszawa a) W b) w 2) ...ałtyk a) b b) B 3) ...adwiga a) J b) j 4) jezioro ...niardwy a) ś b) Ś 5) ...edziemy autobusem. a) j b) J 6) ...zja a) a b) A 7) To jest Wojtek, ale mówimy na niego ...ały. a) m b) M 8) Tu mieszka ...gnieszka. a) a b) A 9) Czy to pan ...arecki? a) j b) J 10) Stolicą ...aszub jest miasto Żukowo. a) k b) K 11) Dziś jest ...iątek. a) p b) P 12) Najdłuższą rzeką Afryki jest ...il a) n b) N 13) Do karmnika przyleciały ...róble. a) w b) W 14) Najdłuższą rzeką ...fryki jest Nil. a) a b) A 15) Nela mieszka we ...rancji. a) f b) F 16) W ...rakowie stoi rzeźba Smoka Wawelskiego. a) k b) K 17) Przez Wrocław przepływa ...dra. a) o b) O 18) Lubię przyjeżdżać na ...azury. a) m b) M 19) ...witną już krokusy. a) k b) K 20) Lubię uczyć się ...atematyki. a) m b) M

Pisownia małą i wielką literą.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?