koži_ - ch, příbě_ - h, dopi_ - s, ří_ky - z, slu_ba - ž, akto_ka - v, posa_ se - ď, Kryšto_ - f, bu_ka - d, praví_ko - t, chlé_ - b, příko_ - p,

Párové souhlásky

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?