Správně: policejní oddělení , těžká otázka , předat dar , představil jsem se, podpálit papír, otočit list, nadpřirozená bytost, malá předsíň, podat sůl , natéct do bot , hrát odbíjenou, odolat a odhlasovat, koupit potraviny, čistit potrubí, odkvetlý keř, podhoubí hřibu, potrápit kočku, přetrhnou niť, odložit hrnek, nadběhneme mu, otisk prstu, natrhat višně, odcestovat domů, přetvařoval se, odtlačil mě, nadchod a podchod, otevřené dveře, hledat předponu, podlézt podstavec, pěkný nadhoz, Špatně: policejní odtělení , těžká odázka, předad dar , přetstavil jsem se, potpálit papír, odočit list, natpřirozená bytost, malá přetsíň, potat sůl, nadéct do bot , hrát otbíjenou, otolat a othlasovat, koupid potraviny, čistid potrubí, otkvetlý keř, pothoubí hřibu, potrápid kočku, přetrhnoud niť, odložid hrnek, natběhneme mu, odisk prstu, nadrhad višně, odcestovad domů, předvařoval se, odtlačil mje, nadchot a podchot, odevřené dveře, hledat přetponu, potlézt podstavec, pěkný nathoz,

Předpony od-, nad-, pod-, před --- Rozlišuj předponu a kořen slova, doplň d nebo t.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?