Zaho - to ! - ď, Pochlu - se! - b, he - ký - b, Posa - se! - ď, sla - ký - d, Nezlo - ! - b, Přij - včas! - ď, Ukli - to! - ď, Zapla - to! - ť, Obra - stránku. - ť, Chy - ten míč. - ť, hla - ký - d,

párové souhlásky

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?