klu_ko (B/P), velblou_(D/T), ši_pka (B/P), hři_ (B/P), vti_ (B/P), zu_ (B/P), slu_ka (B/P), skořá_ka (B/P), ča_ka (B/P), šrou_ (B/P), výle_ (D/T), bu_ka (D/T), lou_ka (D/T), schů_ky (D/T), besí_ka (D/T), Ji_ka (D/T), ma_ka (D/T), zahrá_ka (D/T), Li_ka (D/T), jestřá_ (B/P).

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?