i: ž-dle, koš-le, č-stota, řeř-cha, J-tka, í: š-dlo, j-dlo, kož-šek, d-tě, ř-jen, y: roh-, ch-trá, květin-, rok-, r-ba, ý: d-mka, mokr-, t-den, ch-še, hodn-,

Měkké, tvrdé souhlásky - procvičování

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?