die Clique - parta, sportlich - sportovní, schreiben - psát, immer - pořád, etwas - něco, sprechen - mluvit, schlank - štíhlý, jetzt - teď, Karate machen - dělat karate, lachen - smát se, pünktlich - přesně, sympatisch - sympatický, Deutsch - němčina, oft - často, am liebsten - nejraději, leise - potichu, laut - nahlas, ruhig - klidný, streng - přísný, gehen - jít, modern - moderní, fair - fér, bis wann - do kdy, um drei - ve tři, haben - mít, wann - kdy, die Stunde - hodina, zwei Stunden - dvě hodiny, bleiben - zůstat, wie lange - jak dlouho,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?