1) Prolezli jsme celý hrad, ba i do sklepení jsme zašli. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 2) Všichni spali, neboť byli po výletě unaveni. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 3) Jdi domů, nebo přijdeš pozdě. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 4) Jdi domů a připrav se na nástup do školy. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 5) Začátek byl v 8, avšak nikdo tam nebyl. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 6) Nerozčiluj se, vždyť nemáš důvod. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 7) Buď zprávu nedostal, nebo onemocněl. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 8) V pondělí jsme šli na výstavu, ale měli zavřeno. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 9) Moc zlobila, nic tedy nedostane. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 10) Příběh nejen slyšel, ale i ho četl. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 11) Studoval jazyky i četl knihy. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 12) Přijď hned, anebo vůbec. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 13) Nekřičel, neměl už totiž sil. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 14) Maminka se vrátí z lázní, proto musíme uklidit. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 15) Slíbila polepšení, a tak se na ni nezlobte. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 16) Vařili jsme guláš, jenže jsme ho připálili. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 17) Slunce ani nesvítilo, vlastně ani nehřálo. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 18) Eva si zpívala a Pavel maloval. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový 19) Nejenže uvařil polévku, ale troufl si i na svíčkovou s knedlíkem. a) Slučovací b) Stupňovací c) Odporovací d) Vylučovací e) Příčinný f) Důsledkový

Poměry mezi větami hlavními

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?