Ď: odpově_, Přij_ včas!, Posa_ se!, Zařa_ se!, Vla_ka, lo_ka, Ukli_ si!, ká_ s kapry, hlemýž_, Necho_ tam!, Ť: pouš_, pamě_, sí_ka, chu_, Nevr_ se!, Obra_ se!, labu_, ple_, Vra_ mi tužku., déš_,

Píšeme Ď nebo Ť

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?