1) Podstatné jméno na 2) Spojka 3) Sloveso 4) Sloveso na.. 5) Druhy vět 6) Synonymum 7) Antonymum 8) Homonymum 9) Slovo nadřazené 10) Slovo podřazené 11) Slovo souřádné 12) Velká písmena 13) Samohláska u 14) Druhy vět 15) Tvrdé souhlásky 16) Měkké souhlásky 17) Podstatné jméno na písmeno: 18) Sloveso na písmeno: 19) 151 20) 181 21) Použij ve větě podstatné jméno 22) Použij ve větě sloveso 23) Použij ve větě spojku 24) Předložky 25) Věta oznamovací 26) Věta tázací 27) Věta přací 28) Velká písmena 29) Znaménka na konci vět 30) Samohláska u 31) Samohlásky 32) Sloveso 33) Podstatné jméno 34) Synonymum 35) Homonymum 36) Antonymum 37) Slovo souřadné 38) Slovo nadřazené 39) Slovo podřazené 40) S kamaratkou jsme šli v Sobotu na objed. 41) Sedím rovně. (Utvořili větu rozkazovací) 42) Maminka šla na oběd. (Utvořili větu tázací)

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?