Synonymum, Antonymum, Homonymum, Tvrdé souhlásky, Měkké souhlásky , Samohlásky, Délka samohlásky U, Slovo nadřazené, podřazené, souřadné, Věta oznamovací, Věta tázací, Věta přací, Věta rozkazovací, Druhy vět, Slovní druh číslo 1, Slovní druh číslo 5, Sloveso na..., Podstatné jméno na.., Podstatná jména, Slovesa, Slovesa, Podstatná jména, Tvrdé souhlásky, Měkké souhlásky, Použij ve větě spojku, Předložky, Slovní druh 1, Slovní druh 7, Slovní druh 8 , Slovní druh 10, Citoslovce, Znaménka na konci věty, Velká písmena, Slovo nadřazené k.., Slovo podřazené k.., Slovo souřadné, Urči druh věty.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?