i: kolem létali sokol_, první v cíl_, s našimi učitel_, tygř_ a lv_, čmeláci v jetel_, známému badatel_, v jutovém pytl_, vařit v kotl_, í: o pstruz_ch, v měděných kotl_ch, v papírových pytl_ch, o dobyvatel_ch hradu, zametl v roz_ch, v hlubokých les_ch, na břez_ch řeky, v koš_ch s odpadky, y: fotili si lv_ na safari, nesl plné tác_, náhrdelník s drahokam_, vysoké jilm_, nech si ty kec_, rostou tu topol_ a habr_, zub_ ho už nebolí, dlouhé motouz_,

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?