1) jsem a) na nákupu b) v nákupu c) do nákupu 2) ty pomeranče jsou a) od Španělska b) ze Španělska c) vedle Španělska 3) vezmete si to a) k sebou? b) s sebou? c) u sebou? 4) platí se a) u pokladny b) v pokladny c) na pokladny 5) restaurace je a) na prvním patře b) do prvním patře c) v prvním patře 6) co si dáš a) k obědu? b) v obědu? c) pro obědu? 7) tento chléb máme jenom a) o úterý b) v úterý c) úterý 8) kartu dáte (vložíte)  a) na platebního terminálu b) do platebního terminálu c) v platebního terminálu 9) platíte a) kartou? b) s kartou? c) přes kartou? 10) piju kávu a) s cukru b) z cukru c) bez cukru 11) dnes jdeme  a) na večeři b) do večeři c) k večeři 12) jdeme a) v restaurace b) na restaurace c) do restaurace 13) vařím jenom a) ve víkendu b) o víkendu c) na víkendu 14) uvařil jsem jídlo a) pro kamarádku b) na kamarádku c) s kamarádku

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?