1) zapisuje a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 2) přišel jsem a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 3) prodali jsme a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 4) zapomene a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 5) je a) čas minulý (už se stalo) b) čas přítomný (právě probíhá) c) čas budoucí (teprve se stane) 6) prodávají a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 7) prodají a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 8) doprovází a) čas minulý b) čas přítomný  c) čas budoucí 9) rozsvítíte a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 10) zapálí a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 11) píšeme a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 12) nekoupil jsi a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 13) měl a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 14) uvaří a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 15) nevěří a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 16) pomáhala a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 17) má a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 18) běhalo a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 19) těším se a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 20) přečteme si a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 21) odstřihnu a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 22) čtu a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 23) bude mít a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 24) odpočine si a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 25) připomíná a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 26) nebyl a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 27) přišla a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 28) byli jsme a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 29) zazpíval a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 30) není a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 31) chce a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 32) zaspí a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 33) neměl a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 34) vaří a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 35) řekl a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 36) napsal a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 37) napíšu a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 38) nakoupí a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí  39) bude zpívat a) čas minulý b) čas přítomný  c) čas budoucí  40) učí se a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí

Urči čas u sloves

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?