Romantismus: K. H. Mácha, K. J. Erben, V. Hugo, obliba minulosti, zvláštních míst (hřbitovů, zřícenin), hrdina výjimečný, většinou z okraje společnosti, hrdina splývá s autorem, zachycení emocí, boj rozervaného hrdiny, Realismus: ovlivněn rozvojem přírodních věd, věrné zobrazení každodenního života, autor nezasahuje do děje, hrdinou obyčejný člověk, pečlivý popis prostředí, román, povídka, B. Němcová, K.H Borovský, Charles Dickens,

Literatura 19. století - romantismus, realismus

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?