1) Po jezeře plavala nádherná labu__. a) Ď b) Ť 2) Byla to velmi špatná odpově__. a) Ď b) Ť 3) Mami, pus__ mě s Honzou ven. a) Ď b) Ť 4) Po moři pluje obrovská lo__. a) Ď b) Ť 5) Posvi__ mi na cestu. a) Ď b) Ť 6) Silný déš__ nás zahnal domů. a) Ď b) Ť 7) Probu__ Janu. a) Ď b) Ť 8) Pojedeme na pou__? a) Ď b) Ť 9) Pohla__ si našeho kocourka. a) Ď b) Ť 10) Máš výbornou pamě__. a) Ď b) Ť 11) Poj__ se mnou do kina. a) Ď b) Ť 12) Štěpán má závra__ z výšky. a) Ď b) Ť 13) Neztra__ peněženku. a) Ď b) Ť 14) Zasa__ na zahradě jabloň. a) Ď b) Ť

Párové souhlásky Ď - Ť

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?