1) Co nepatří mezi obiloviny? Vyber 2 správné možnosti. a) žito b) oves c) pšenice d) mák vlčí e) kukuřice f) sója 2) Co patří mezi olejniny? Vyber 2 správné možnosti. a) slunečnice b) pšenice c) ječmen d) řepka olejka e) vlčí mák f) oves 3) Označ plevel. a) slunečnice b) řepa cukrová c) oves d) vlčí mák e) lilek brambor f) hrách 4) Co patří mezi pícniny? Vyber 2 správné možnosti.  a) jetel luční b) ječmen c) vojtěška d) vlčí mák e) hrách setý f) řepa cukrová 5) Co je na obrázku?  a) jetel luční b) oves c) pšenice d) vlčí mák e) ječmen f) len 6) Pšenice - co o ní víš? Vyber 3 správné možnosti. a) vysazujeme ji v zimě b) je to nejčastější u nás vysazovaná obilnina c) dává se koním d) používá se k výrobě mouky e) šije se z ní oblečení f) vitamíny má ve slupkách 7) Oves - co o něm víš? Vyber 3 správné možnosti. a) používá se do dřevěného nábytku b) dává se koním c) šije se z něj oblečení d) můžeme z něj připravit výbornou kaši e) vysazujeme ji v zimě f) dělají se z něho vločky 8) Žito - co o něm víš? Vyber 2 správné možnosti. a) je to obilnina b) vysazuje se v zimě c) šijeme z něj oblečení d) používá se na výrobu tmavší mouky e) vaříme z něj kaši f) dáváme ho koním 9) Ječmen - co o něm víš? Vyber 3 správné možnosti. a) používá se na výrobu dřeva b) je to obilnina c) vysazuje se v zimě d) dáváme ho koním e) používá se k výrobě piva f) roste na poli 10) Co patří mezi okopaniny? Vyber 3 správné možnosti.  a) pšenice b) hrách setý c) řepa krmná d) řepa cukrová e) fazol f) lilek brambor 11) Co patří mezi luštěniny? Vyber 3 správné možnosti. a) čočka b) řepka olejka c) fazole d) slunečnice e) hrách f) jetel luční

Ekosystém pole - poznávačka - rostliny

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?