live - lived, do/does - did, have - had, am/is/are - was, go - went, sleep - slept, drive - drove, get - got, write - wrote, play - played, drink - drank, like - liked, love - loved,

Spoj přítomný a minulý čas sloves

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?