Na pampelišce je žlutý ____. Ježek má bodlinky a ____. Pedikérka mamince ____ nehty. Bráška ____ mléko. ____ mi ten model? ____ je nepěkná vlastnost. ____ je chráněný živočich. Čmelák ____ květy.

Doplň vhodné slovo z nabídky

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?