podmět - je základní větný člen, tvoří základní skladební dvojici, na podmět - se ptáme otázkou "kdo?, co?", podmět může být vyjádřen - podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem a dalšími slovními druhy., podmět všeobecný je například ve větě: - Říkali to včera ve zprávách., podmět nevyjádřený je ve větě: - Podej mi tu propisku, prosím!, podmět několikanásobný je ve větě: - Maminka, tatínek, děti a pes jeli na výlet., přísudek - je základní větný člen, na něm stojí celá věta, na přísudek - se ptáme otázkou "co dělá?, co se děje?", přísudek může být vyjádřen - slovesem nebo citoslovcem, přísudek slovesný jednoduchý - má jen jedno plnovýznamové sloveso (např. Četla jsem knihu.), přísudek slovesný složený - má jedno plnovýznamové sloveso a jedno sloveso způsobové nebo fázové (např. Chtěla jsem si přečíst knihu./Začala jsem číst knihu.), přísudek jmenný se sponou - obsahuje pomocné sloveso být/stát se a jméno (např. Děti jsou malé.), přísudek jmenný beze spony - sloveso je vynecháno, často nahrazeno pomlčkou (např. Sliby - chyby.),

Podmět a přísudek - teorie a příklady

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?