je základní větný člen, tvoří základní skladební dvojici - podmět, se ptáme otázkou "kdo?, co?" - na podmět, podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem a dalšími slovními druhy. - podmět může být vyjádřen, Říkali to včera ve zprávách. - podmět všeobecný je například ve větě:, Podej mi tu propisku, prosím! - podmět nevyjádřený je ve větě:, Maminka, tatínek, děti a pes jeli na výlet. - podmět několikanásobný je ve větě:, je základní větný člen, na něm stojí celá věta - přísudek, se ptáme otázkou "co dělá?, co se děje?" - na přísudek , slovesem nebo citoslovcem - přísudek může být vyjádřen, má jen jedno plnovýznamové sloveso (např. Četla jsem knihu.) - přísudek slovesný jednoduchý, má jedno plnovýznamové sloveso a jedno sloveso způsobové nebo fázové (např. Chtěla jsem si přečíst knihu./Začala jsem číst knihu.) - přísudek slovesný složený, obsahuje pomocné sloveso být/stát se a jméno (např. Děti jsou malé.) - přísudek jmenný se sponou, sloveso je vynecháno, často nahrazeno pomlčkou (např. Sliby - chyby.) - přísudek jmenný beze spony,

Podmět a přísudek - teorie a příklady

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?