v-no z Morav-, přep-chové obydl-, s hb-tými veverkam-, s rozsv-cenými světl-, do starob-lé Boleslav-, v-soké kopřiv-, strmé skál-, tajemstv- v lahv-ch, v-loví ze Sázav-, v b-lé obuv-, mal-nové šťáv-, do bl-zké vs-.

opakování český jazyk 4.třída

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?