1. Jak se ptáme na podmět?, 2. Jaký slovní druh bývá podmět?, 3. Jak se ptáme na přísudek?, 4. Jaký slovní druh bývá přísudek?, 5. Doplň vhodný přísudek: Kuchaři __________., 6. Doplň vhodný podmět: ____________ kvetly., 7. Doplň vhodný přísudek: Kočky ____________., 8. Doplň vhodný podmět: __________zpívali., 10. Najdi základní skladební dvojici: Nové křeslo se rozbilo., 11. Najdi základní skladební dvojici: Na poušti nežijí lvi., 12. Najdi základní skladební dvojici: Prudké slunce oslnilo řidiče..

Podmět a přísudek opakování

podle

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?