1) Vymysli oznamovaciu vetu. 2) Doplň: vidl__čka, l__žička, nož__k 3) Ktoré slovo do radu nepatrí: malina, zošity, páska, polica 4) Opíš obrázok jednou vetou. 5) Dokonči blahoželanie: Milá mamička, k Tvojim narodeninám Ti........ 6) Vymysli rým. 7) Medveď je veľký ako________. Zajac má uši ako__________. 8) Napíš svoju adresu. 9) Vymysli opytovaciu vetu o škole. 10) Doplň ja/ia: ___zyk, spoluž___k, pichl___č 11) Vypíš jednoslabičné slová: piesok, stĺp, chuť, medzera, džús, pomlčka 12) Vytvor jednoslabičné slová: košík, stolík, domček, lesík 13) Z čoho je vytvorená prvá slabika v slove: JAHODA 14) Doplň e/ä: nev__dza, v__čera, báb__tko 15) Poskladaj slovo: MRA ZA NÉ ČE 16) Vypíš tvrdé spoluhlásky: KYSLÁ 17) Všetci sme sedeli v kyne.

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?