realismus - pravdivé zobrazení skutečnosti, Eiffelova věž - Gustave Eiffel, malířství - Gustave Courbet, hudba - opera Boris Godunov, jazyk v realist. literatuře - spisovný, dialekt i městská mluva, hrdina v naturalismu - člověk determinovaný prostředím, období realismu - 2. polovina 19. století, vypravěč v realist. literatuře - neosobní, romantismus - směr před realismem, naturalismus - krajní směr realismu,

Světový realismus - úvod

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?