1) zapisuje a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 2) přišel jsem a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 3) prodali jsme a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 4) zapomene a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 5) je a) čas minulý (už se stalo) b) čas přítomný (právě probíhá) c) čas budoucí (teprve se stane) 6) prodávají a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 7) prodají a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 8) doprovází a) čas minulý b) čas přítomný  c) čas budoucí 9) rozsvítíte a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 10) zapálí a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 11) píšeme a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 12) nekoupil jsi a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 13) měl a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 14) uvaří a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 15) nevěří a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 16) pomáhala a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 17) má a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 18) běhalo a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 19) těším se a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí 20) přečteme si a) čas minulý b) čas přítomný c) čas budoucí

Urči čas u sloves

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?