1) Кретање је: a) мировање једног тела у односу на друго тело; b) промене положаја једног тела у односу на друго тело; c) промена положаја једног тела у односу на земљу. 2) Означи тачну тврдњу? a) Јачина деловања утиче на пређено растојање тела. b) Тело пређе веће растојање ако на њега слабије делујемо. c) Сва тела падају истом брзином. d) Брзина падања тела зависи од облика тела. 3) Означи слику на којој је приказано праволинијско кретање? a) b) c) d) 4) Када лопту испустимо из руке она ће: a) одлетети у вис b) остати у ваздуху c) пасти на земљу 5) Означи тачну тврдњу. a) Сва тела падају различитом брзином. b) Брзина падања тела не зависи од облика тела. 6) Одабери тачне тврдње. a) Када нам са стола падне оловка на под, на њу делује Земљина тежа. b) Низбрдо се камен брже котрља од лопте. c) На брзину падања тела утиче облик тела. d) Падобранци користе падобран да би убрзали пад.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?