tučný - chudý, nízky - vysoký, chudobný - bohatý, čistý - špinavý, mladý - starý, silný - slabý, zlý - dobrý, smutný - šťastný, hnevať sa - zlostiť sa, múdry - rozumný, reval - plakal, bieda - chudoba, vynikajúci - výborný, statočný - smelý,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?