1) Kdo je na obrázku? a) hraboš polní b) krtek obecný c) myš domácí d) lasice hranostaj e) křeček polní f) sysel obecný 2) Kdo je na obrázku? a) koroptev polní b) křepelka c) krocan divoký d) tetřev hlušec e) bažant obecný f) skřivan polní 3) Označ všechny dravce. a) káně lesní b) vrabec polní c) koroptev polní d) skřivan polní e) poštolka obecná f) lasice hranostaj 4) Označ křečka polního. a) b) c) d)   e) f) 5) Označ všechny tažné (stěhovavé) ptáky. a) vrabec polní b) skřivan obecný c) koroptev polní d) kukačka obecná e) čáp bílý f) káně lesní 6) Označ všechny savce. a) hraboš polní b) srnec obecný c) skokan zelený d) lasice hranostaj e) poštolka obecná f) bažant obecný 7) Označ všechna pravdivá tvrzení. Lasice hranostaj: a) je býložravec b) je drobná šelma c) kožešina se používala na královské pláště d) je masožravec e) je obojživelník f) mění barvu kožichu 8) Označ všechny správné odpovědi. Nekrmiví ptáci: a) po vylíhnutí je krmí rodiče b) po vylíhnutí si sami hledají potravu c) rodiče mláďata nekrmí d) líhnou se opeřená (např. kuřata) e) líhnou se neopeřená f) jsou závislá na péči rodičů 9) Označ všechny nekrmivé ptáky: a) bažant obecný b) čáp bílý c) skřivan polní d) koroptev polní e) káně lesní f) poštolka obecná 10) Označ všechna pravdivá tvrzení. Dravci a) patří mezi ptáky b) živí se bobulemi a semeny c) živí se převážně hlodavci, hraboši a drobnými živočichy d) jsou to obratlovci e) jsou tažní (stěhovaví) f) jsou ptáci nekrmiví

Ekosystém pole - poznávačka živočichové

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?