1) Babičky na nás včera zapomněl_. a) zapomněly b) zapomněla c) zapomněli 2) Kolem našeho domu létal_ letadla. a) létali b) létala c) létaly 3) Ze stanů se ozýval_ mouchy. a) ozývala b) ozývali c) ozývaly 4) Ze střechy na chalupě se vznesl_ sýkorky. a) vznesla b) vznesly c) vznesli 5) Děvčata z naší třídy se přihlásil_ na kurz sebeobrany. a) přihlásila b) přihlásily c) přihlásili 6) Na stavbě všechny práce rychle pokračoval_. a) pokračovala b) pokračovaly c) pokračovali 7) Děti vypravěčům pozorně naslouchal_. a) naslouchali b) naslouchala c) naslouchaly 8) Kolony aut mířil_ na místní náměstí. a) mířila b) mířily c) mířili 9) Tu díru udělal_ naše kočky. a) udělala b) udělali c) udělaly 10) Kuchařky uvařil_ oběd. a) uvařila b) uvařily c) uvařili 11) Moje kamarádky zůstal_ doma. a) zůstala b) zůstali c) zůstaly 12) Maminky se někdy až příliš zlobil_. a) zlobila b) zlobily c) zlobili 13) Děvčátka se učil_ anglicky. a) učila b) učili c) učily 14) Kladiva rozbil_ hlavní bránu. a) rozbily b) rozbila c) rozbili

Podmět a přísudek - minulý čas; střední a ženský rod

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?