1) kolik má GEJMR odběratelů ? a) 2 000 b) 50 000 c) 1 000 000 d) 30 000 e) 200 f) 4 000 2) kolik má gejm player odběratelů? a) 3 b) 20 c) 40 d) 300 e) 550 f) 6670

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?