Měkké souhlásky: žito, pěšina, hořčice, jitro, hřiště, draci, divadlo, tiše, sníh, Tvrdé souhlásky: břehy, chýše, kytara, rýč, dým, tykadlo, dny, Obojetné souhlásky: Obojetné souhlásky, kobyla, fialka, lízátko, umývadlo, píseň, sysel, výtah, zima,

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?