1) Rečenice po značenju mogu biti a) obaveštajne, uzvične, upitne b) obaveštajne, odrične, upitne 2) Rečenice po obliku mogu biti a) obaveštajne, upitne b) potvrdne, odrične 3) Rečca NE piše se odvojeno od a) glagola b) prideva 4) Koja reč je pravilno napisana? a) nemogu b) nepoznat 5) Koji slog je pravilno napisan? a) pro-fe-sor-ka b) pro-fes-or-ka 6) Imenice su reči koje označavaju a) radnju, stanje i zbivanje b) imena bića, predmeta i pojava 7) Koja zajednička imenica je pravilno napisana a) planina b) Planina 8) Koja vlastita imenica je pravilno napisana a) engleska b) Engleska 9) Imenica REŠENJE je a) ženskog roda b) srednjeg roda 10) Imenica LOPTE napisana je u a) množini b) jednini 11) Kako se pravilno izgovara i piše a) odelenje b) odeljenje 12) Koji datum je pravilno napisan a) 12. 5. 2020. b) 12. V. 2020 13) Koja reč nije pravilno napisana a) sprečijo b) fioka 14) Koja reč nije književna a) razumem b) kontam 15) Koja rečenica je pravilno napisana a) Dali su mi zadatak. b) Da li su mi zadatak. 16) Koja rečenica je pravilno napisana a) Nerazumem pitanje. b) Ne razumem pitanje. 17) Vrste reči su a) imenice, glagoli, pridevi b) imenice, rod, broj

Gramatika i pravopis

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?