1) Vyber možnosť, v ktorej je správny tvar slovesa spievať - (2. osoba, sg., prít. čas, podm.spôsob).  a) spievaš b) spieval by c) spieval by si d) spieval 2) Vyber možnosť, v ktorej je správne vytvorený podmieňovací spôsob od slovesa kresliť . a) kreslil si b) kreslil by si c) budeš kresliť d) bol by som kreslil 3) Vyber možnosť, v ktorej je správny tvar slovesa spať - (2. osoba, sg., prít. čas, rozkaz. spôsob).  a) spi! b) spite! c) spime! d) spíš! 4) Vyber možnosť, v ktorej je sloveso byť v 1. osobe, pl., prít. čase, rozkaz. spôsobe.  a) buďte! b) buďme! c) buď! d) sme!  5) V akom spôsobe je sloveso vo vete: Písala dnes Petra písomku?  a) rozkazovacom b) oznamovacom c) opytovacom d) podmieňovacom 6) Vyber možnosť so slovesom, ktoré spĺňa tieto gramatické kategórie: 3. osoba, pl., prítomný čas, podmieňovací spôsob.  a) vyrástli by ste b) prečítal by si c) ozvali sa d) hnevali by sa 7) V ktorej vete sa nachádza neplnovýznamové sloveso.  a) Ešte je v práci. b) Martina dnes nepríde. c) Spolužiak Fero je zodpovedný. d) Peter sa prestal hnevať na Martina. 8) V ktorej možnosti je sloveso v jednoduchom slovesnom tvare?  a) rozumejú si b) obchodovali sme c) zdalo sa d) bola by si pochopila 9) V ktorej možnosti je sloveso v zloženom slovesnom tvare?  a) rozumejú si b) napísali c) vážim si d) boli by sa schovali 10) V ktorej možnosti sa nachádza veta so zvratným slovesom.  a) Fero volal Janovi. b) Na hodine sme rozprávali o Kukučínovi. c) Timea si rozčesala vlasy. d) O chvíľu sa máme stretnúť. 11) V ktorej možnosti sú všetky slovesá činnostné?  a) lakovať, umierať, starnúť b) hrať sa, jesť, usmievať sa c) vyrábať, čítať, smrdieť d) moknúť, pršať, hrmieť 12) V ktorej možnosti sú všetky slovesá stavové?  a) blednúť, trpieť, dospievať b) utekať, rásť, platiť c) kvitnúť, moknúť, strieľať d) hniť, svietiť, plávať 13) V ktorej možnosti sú všetky slovesá neplnovýznamové?  a) nesmieť, nezačínať b) prestať, začať c) rásť, chcieť d) neprestať, počuť 14) V ktorej možnosti je správne utvorený rozkazovací spôsob?  a) počítaš! b) počítam! c) počítaj! d) počítajú!

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?