ТАЧНО: Предмети који се могу намагнетисати праве се од гвожђа., Дрво је непровидан материјал., Вода проводи струју., Запаљиви материјали су они који сагоревају у додиру са ватром., НЕТАЧНО: Дрво добро проводи топлоту., Вода раствара све материје., Земљиште је смеша, а ваздух је раствор., Телефон ватрогасаца је 192.,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?